«جاز در کرملین»

  • کازان
«جاز در کرملین»- یکی از قدیمی ترین فستیوال های جاز در روسیه است که حدود ده سال است برگزار می شود. سال 2018 هم نام و هم مکان برگزاری فستیوال تغییر کرد- در حال حاضر فستیوال در فضای باز در محوطه «پوشچنی دوور» کرملین کازان برگزار می شود، تعداد شرکت کنندگان و محتوای فسیتوال اما هنوز مانند گذشته است. هر پنجشنبه از ابتدای ژوئیه تا آگوست هنگام غروب، اساتید موسیقی از سراسر دنیا به صورت زنده برنامه اجرا می کنند و صدها تماشاچی که برخی از موسیقیدان های بزرگ، منتقدین موسیقی و سایر هنرها هم در بین آنها هستند و نه فقط این اجراها را تماشا می کنند بلکه با هم گفتگو می کنند یا با ریتم آهنگ ها می رقصند.

به اشتراک گذاشتن:

رویداد های آینده;

همه رویدادها 

قیمت بلیط ها تا کازان را بپرسید