The application we offer shows the most interesting cafes and museums and also can provide up to 25% off

Discount for cafes and museums in Kazan

Download application
فرهنگ زندگی

موزه تاریخ هزار ساله شهر کازان

موزه تاریخ هزار ساله شهر کازان تاریخ پیدایش و توسعه این شهر از زمان باستان گرفته و تا امروز را برای شما بازگو می کند. در مجموعه موزه حدود ۵۰ هزار اثر باستانی، مردم شناسی، سکه و نقشه های قدیمی، اسناد تاریخی، کتب عتیقه و همچنین آثار هنر تجسمی و کاربردی نگهداری می شود. در اینجا آثار باستانی مربوط به تاریخ شهر و اشیاء مختلف که نشان دهنده اقامت تزارهای روسیه نظیر پتر کبیر، نیکولای اول و کاترین کبیر در این منطقه هستند؛ قابل مشاهده می باشد. همچنین اسناد و مدارک مربوط به تاریخ شهر در دوره شوروی و دوره معاصر به عنوان بخش پایانی این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان موزه قرار گرفته اند. ساختمان موزه در قسمت مرتفع ساحل رودخانه کازانکا قرار دارد که از آنجا منظره بسیار زیبای شهر دیده می شود.

مسیر دستیابی

نزدیک ترین ایستگاه - «پلوشاد سوبودا»

مسیرها

دارای محبوبیت در میان گردشگران

قیمت بلیط ها تا کازان را بپرسید