The application we offer shows the most interesting cafes and museums and also can provide up to 25% off

Discount for cafes and museums in Kazan

Download application
فرهنگ زندگی

موزه ملی جمهوری تاتارستان

موزه اصلی تاتارستان یکی از بزرگترین موزه های تاریخی در کل مناطق اطراف رودخانه ولگا و همچنین یکی از قدیمی ترین موزه های جمهوری تاتارستان محسوب می شود. آثاری که در نمایشگاه علمی صنعتی در سال ۱۸۹۰ میلادی به نمایش گذاشته شده بودند و همچنین مجموعه شخصی آثار متعلق به آندری لیخاچوف باستاشناس و تاریخدان معروف در تاتارستان قسمت اصلی این نمایشگاه تشکیل می دهند. موزه ای که در ساختمان «گاستینی دور» (مجتمعی که در زمان قدیم تجار بزرگ و کوچک و عمدتا از شهرهای دیگر در آن به داد و ستد می پرداختند و در ایام شب نیز انواع تفریحات برقرار بود) قرار دارد، دارای مجموعه ای منحصر به فرد از آثار باستانی و اتنوگرافی (مردم نگاری) می باشد. مجموعه های بسیار کمیاب از سکه ها، اسناد خطی و کتاب های چاپ قدیم و همچنین بایگانی شخصی اسناد دست نویس رجال فرهنگی تاتار در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

مسیر دستیابی

نزدیک ترین ایستگاه - «تسنترالنی استادیون»، «خیابان باتورینا»، ایستگاه مترو «کرملیوفسکایا»

مسیرها

دارای محبوبیت در میان گردشگران

قیمت بلیط ها تا کازان را بپرسید