The application we offer shows the most interesting cafes and museums and also can provide up to 25% off

Discount for cafes and museums in Kazan

Download application
دین

کرملین کازان

شما نمی توانید به شهر کازان بیایید و از کاخ کرملین بازدید نکنید. کاخ کرملین کازان بر روی تپه ای واقع شده است که طبق افسانه دیرین محل زندگی اژدهای آتشین بوده است که از دنیای زیرزمینی حفاظت می کرد. در حال حاضر در اینجا اقامتگاه ریاست جمهوری، ساختمان های اداری و موزه-ذخیره گاه «کازانسکی کرمل» (کرملین کازان) به وسعت ۱۵۰ هزار متر مربع واقع شده است. در سال ۲۰۰۰ این بنای تاریخی معماری در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. مجموعه «کازانسکی کرمل» از ساختمان های ذیل تشکیل شده است: شهر قدیمی «کازانسکی کرمل» مربوط به قرن ۱۰ الی ۱۷ میلادی، کرملین آجری-سنگی مربوط به قرن ۱۶ الی ۱۷ میلادی، آثار معماری مربوط به قرن ۱۶ الی ۱۹ میلادی و مجموعه ای از بناهای دفاعی متشکل از ۸ برج مربوط به قرن ۱۶ الی ۱۸ قبل از حمله مغول تا قرن ۱۳، کرملین کازان یک شهر نظامی و تجاری کوچک در مرز شمالی بلغارستان ولگا بود. از نیمه دوم قرن ۱۳ و تا نیمه اول قرن ۱۵ کرملین به یک مرکز شاهزاده نشینی که بخشی از قلمرو اردوی زرین به شمار می رفت تبدیل شده بود. بعد از فتح کازان توسط نیروهای «ایوان گروزنی» (ایوان مخوف) این شهر تبدیل به مرکز اداری و نظامی منطقه الحاقی رودخانه ولگا شده بود. از سال ۱۷۰۸ میلادی کرملین مرکز استان کازان شده است و از سال ۱۹۲۲ مرکز جمهوری خودمختار تاتارستان به شمار می رفت. از سال ۱۹۹۲ کرملین به عنوان مرکز دولتی جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه علام شده است .

مسیر دستیابی

نزدیک ترین ایستگاه - «تسنترالنی استادیون»، «اولیتسا باتورینا»، ایستگاه مترو «»کرملیوفسکایا»

مسیرها

دارای محبوبیت در میان گردشگران

قیمت بلیط ها تا کازان را بپرسید