The application we offer shows the most interesting cafes and museums and also can provide up to 25% off

Discount for cafes and museums in Kazan

Download application
دین

قول شریف

در سال ۲۰۰۵ برای یادبود مسجد افسانه ای دوره خانات کازان، مسجد قل شریف در محوطه کاخ کرملین کازان بنا نهاده شد. در واقع مسجد قل شریف و کلیسای جامع بشارت نماد دوستی دو دین اسلام و مسیحیت می باشد. ظرفیت مسجد ۱۵۰۰ نفر است. گنبد ساختمان شبیه کلاه محلی است که در زمان قدیم خانات کازان بر سر می گذاشتند. لوستر فوق العاده به وزن دو و نیم تن ساخت جمهوری چک بر اساس طرح های ارائه شده توسط نقاشان تاتار و همچنین فرش های ایرانی دکوراسیون بی نظیر داخلی را تکمیل می نماید. گفتنی است که نورپردازی شبانه مسجد بسیار زیباست. موزه فرهنگ اسلام نیز در این مسجد پنج طبقه فعالیت دارد.

اطلاعات تاریخی

لازم به ذکر است که از مسجد قدیمی تنها توصیفات و نقاشی های ناچیزی باقی مانده است. مدیریت مسجد با سید قول شریف بود. او همچنین فرماندهی دفاع از شهر را برعهده داشت و در طول محاصره کازان به قتل رسیده بود. براساس افسانه ها، منظره سوختن مسجد در آتش، به حدی ارتش تزاری روسیه را تحت تاثیر قرار داده بود که تصمیم گرفته شد کلیسای سنت باسیل در مسکو به مناسبت فتح شهر کازان به شکل همین مسجد ساخته شود.

مسیر دستیابی

نزدیک ترین ایستگاه - «تسنترالنی استادیون»، «خیابان باتورینا»، ایستگاه مترو «کرملیوفسکایا»

مسیرها

دارای محبوبیت در میان گردشگران

قیمت بلیط ها تا کازان را بپرسید