روز فعال

تفریحات هیجان انگیز، گردش در منطقه جنگلی در کنار کازان، انتخاب خوشمزه ترین ششلیک و آموزش فنون سونای روسی موسوم به بانیا و اسپا.

  • 12 ساعت 3,9 کیلومتر 5 مکان ها
  • «توگان آویلیم» 

    • 19:30
    • کازان, خیابان توفانا مینولینا، پلاک ۱۴/۵۶

    مجتمع ملی به مهمانان خود بازدید از سونای روسی به همراه پرسنل مجرب و امتحان سونا با رایحه علف های درمانی و اتاق بخار برای تجدید قوای جسمی به سبک روسی و تاتاری را پیشنهاد می نماید.

ارسال مسیر به پست الکترونیک
یا

راهنماها